Saturday, October 20, 2012

Anong ugali ng tao ang pinaka ayaw mo?

well, ako? simple lang ang mga taong selfish! dapat sa kanila maging FISH! HAHAHAHA

No comments:

Post a Comment